Individuele begeleiding
Danskracht biedt individuele begeleiding in de vorm van danstherapie. Dit is een combinatie van lichaamsbeweging en coaching, gericht op innerlijke groei en ontwikkeling.

Door coaching en de verschillende oefeningen kan danstherapie mensen helpen om hun unieke gevoelens en verlangens in beweging te brengen en te (her)ontdekken. Dit kan leiden tot een betere fysieke en geestelijke conditie.

Danstherapie is geschikt voor behandeling bij o.a. lichamelijke klachten, eetstoornissen, verliesverwerking, arbeidsgerelateerde problematiek, angsten, trauma’s, concentratieproblemen, onzekerheid, agressie en somberheid.

Klachten zijn altijd terug te zien in het lichaam en in de beweging. Dit betekent dat je ook via het lichaam en de beweging veranderingen op gang kunt brengen. Binnen deze vorm van therapie staat het ‘doen en ervaren’ centraal: daarmee is het zowel een geschikte therapie voor mensen die verbaal en rationeel heel sterk zijn, als voor mensen die gemakkelijker ervaringen opdoen via de non-verbale kant. Het kan ook een goede toevoeging zijn naast verbale therapieën zoals psychotherapie.

Door middel van observatie kan aan het lichaam en de beweging worden gezien waar problemen liggen en wat er nodig is om hier verandering in te brengen. Nieuwe ervaringen moeten worden eigengemaakt en geïntegreerd in het lichaam om effect te hebben. De vertaalslag naar het dagelijkse leven is heel simpel: denk maar aan het jezelf laten horen en zien via beweging en stem, leren door bewegingen ruimte in te nemen, leren bij jezelf (je lichaam) te blijven zonder steeds met de omgeving bezig te zijn. Omdat er heel direct met het lichaam en de beweging gewerkt wordt, kom je snel in contact met je emoties en leer je deze te uiten en waar nodig te verwerken. Dit houdt in dat danstherapie confronterend kan zijn maar ook structurerend en ervaringsgericht. De behandeling kan gericht zijn op situaties uit het ‘heden’ en/of uit het ‘verleden’.

Wat kun je met danstherapie bereiken? Binnen danstherapie leer je zicht te krijgen op je gedrag, je valkuilen, je gevoelens, je lichaam en lichaamssignalen. Je leert hier anders mee om te gaan waardoor het makkelijker wordt om situaties uit het dagelijkse leven aan te gaan. Danstherapie kan je tevens helpen om situaties en ervaringen uit het verleden te verwerken en een plek te geven. Het vermindert of heft klachten op, en waar nodig leer je om te gaan met de beperkingen en de mogelijkheden die je hebt.

Neem contact op voor meer informatie. Mail naar sacha@danskracht.nl of bel 06 4381 7730 (Sacha Entius).
© 2011 Danskracht. Alle rechten voorbehouden